EN

Translate:

החודש בישיבה להצלחת מאיר בן רבקה

ברוכים הבאים לאתר הישיבה

אנו מזמינים אתכם לפני ולפנים לראות את פעילויות ישיבתנו הקדושה ביום ובלילה

קצת על הישיבה

כולל חצות לילה

כולל חצות ללימוד קבלה ותיקון חצות המושגח על ידי הרב משה קיסרי ואברכים יקרים השוקדים על דלתות התורה הקדושה יומם ולילה

כולל יום

ללימוד שיעורי תורה על דרך הפשט גמרא עם פרושי רשי ותוספות על ידי מגידי שיעורים נבחרים

תיקונים

אברכי הכולל מקיימים תיקונים על פי סודות ומסורות רבותינו הקדושים , שעברה במשפחת בית אל מדור לדור

אתם מוזמנים לקחת חלק מפעילות הישיבה

התרומה שלכם עוזרת לנו להמשיך לשקוד על דלתות התורה  והרי זו מצווה ששכרה בצידה

Pay with PayPal or a debit/credit card