EN

Translate:

החודש בישיבה להצלחת מאיר בן רבקה

ברוכים הבאים לאתר הישיבה

אנו מזמינים אתכם לפני ולפנים לראות את פעילויות ישיבתנו הקדושה ביום ובלילה

קצת על הישיבה

image1

כולל חצות לילה

כולל חצות ללימוד קבלה ותיקון חצות המושגח על ידי הרב משה קיסרי ואברכים יקרים השוקדים על דלתות התורה הקדושה יומם ולילה

image2

כולל יום

ללימוד שיעורי תורה על דרך הפשט גמרא עם פרושי רשי ותוספות על ידי מגידי שיעורים נבחרים

image3

תיקונים

אברכי הכולל מקיימים תיקונים על פי סודות ומסורות רבותינו הקדושים , שעברה במשפחת בית אל מדור לדור

אתם מוזמנים לקחת חלק מפעילות הישיבה

התרומה שלכם עוזרת לנו להמשיך לשקוד על דלתות התורה  והרי זו מצווה ששכרה בצידה

Pay with PayPal or a debit/credit card