image1

דבר ראש הישיבה

הרב רפאל הדאיה

אבן פינה מוצא המים הטהורים

ישיבת המקובלים חסידים, ק"ק בית אל, יכב"ץ. מאז היווסדה, משנת תצ"ז (1736), ע"י גאון הקבלה הרב החסיד הרב גדליה חיון זיע"א ועד היום, עברו ובקרו ולמדו, חידשו וגדלו, ב"ה רבים למאות אלפים ואף יותר, במשך כ-שלוש מאות שנות קיומה.

ענקי הרוח וקדושי עליון ששהו בה, עיצבו לא במעט את צביונו של העם היהודי בארץ ובעולם כולו. הן במנהגי בית אל שהתחשבו בהם, לדרך והנהגה, ואף לפסק הלכה, כדבר המוסכם ללא עוררין. כך       שכמעט כל יהודי העובד ה' באמת, לא אחת ולא פעמיים  נפגש  במנהגי בית אל בעניין הלכה, תפילה וכד'.

אם נרצה למנות את גדולי עולם ענקי הרוח חסידים וקדושים שלמדו בישיבה, או שעברו בה וחידשו בה חידושים, אי אפשר למנותם. הזמן יכלה והמה לא יכלו! דורות שלמים של מנהיגים ותלמידי חכמים שהשאירו את רישומם בעולם עד ימינו אנו.

ישיבת בית אל היוותה פריצת דרך והיתה החלוץ ללימוד תורת הקבלה בחבורה ובתפילות בכוונות במניין. לא היה מושג שנקרא 'ישיבה של קבלה' אלא, היה אחד מעיר שניים ממשפחה שלומדים את תורת הקבלה ביחידות ובסתר עד שהוקמה הישיבה.  

מני אז ועד היום,שלוש מאות שנה! על אף ההיסטוריה רבת השינויים שחלו בארץ ישראל, לא פסק קול התורה והתפילה מישיבת בית אל, אף לא ליום אחד! אדרבא, כל שינוי גרם להתחזקות בתורה, בתפילות ובתיקונים, במסירות נפש של קדושי עליון אלו למען עם ישראל, במשך כל כ"ד  שעות היממה, ולמען הקים שכינתא מעפרא.

וכך מוצאים אנו בדרשתו המפורסמת של מו"ר מוהר"ר, השר שלום שרעבי (הרש"ש), זיע"א, שנהג לדרוש בכל ראש השנה לפני תקיעת השופר, וז"ל: "ולכן כל מגמת פנינו בתפילתנו תהיה בכוונה שלמה לפדות את השכינה וניצוצי הקדושה מהגלות ולתברא בית אסורים דילה" (ולשבור בית האסורים שלה) והרב ממשיך ומביא שם את לשון תיקוני הזוהר על הפסוק: "ויפן כה וכה, אי אית מאן דקרא ליה בתיובתה דיחזיר קוב"ה שכינתא לגביה? (האם יש מי שהוא שקורא לשכינה באמת, שיחזיר הקב"ה את השכינה אליו?)אלא כולהון צוחין ככלבין הב לן מזוני סליחה וכפרה הב לן חיי(אלא כולם צועקים ככלבים תביא לנו מזונות סליחה וכפרה תביא לנו חיים) ולית מאן דקרא ליה בתיובתא דיחזיר קוב"ה שכינתא לגביה" (ואין מי שקורא לשכינה באמת שיחזיר את השכינה אליו). (מנהג ישיבת המקובלים בית אל לומר דברי כיבושין אלו לפני תקיעות שופר וכן בהרבה בתי כנסיות וישיבות בעולם)

בין תבין, ותן דעתך על הדברים: אבן היסוד של הישיבה היה, להקים שכינתא מעפרא ותו לא מידי.

שטר ההתקשרות

נוסף לחסידות והפרישות של קדושי עולם אלו, בשנת תקי"א (1751) לערך, הוקמה חברה קדושה "אהבת שלום". הרעיון היה, להרבות אהבה ואחווה בין התלמידים ע"י שטר ההתקשרות המפורסם שקיבלו עליהם חכמי הישיבה. וזה לשונו: " כללא דמילתא שמעכשיו נתוועדנו ונתחברנו ונקשרנו ונתיחדנו כאיש אחד חברים בכל מכל כל לסייע ולעזור ולחזק ולאמץ איש את רעהו לשוב בתשובה ולהוכיח ולהשתתף בצרתו בין בעולם הזה בין בעולם הבא על הדרכים הנאמרים ויותר מהמה." בין החותמים היו: הרש"ש, המהרי"ט אלגזי, החיד"א, הרב חיים די רוזה (בעל התורת חכם) ועוד. שטר ההתקשרות השאיר את רישומו עד היום הזה. חשים אנו בחוש את גדולי ומורי ההוראה המקובלים זצ"ל, נמצאים עדיין איתנו, זכותם תגן עלינו ועליכם.

 

חכמי הישיבה

כטועם מן התבשיל, הבאנו מעט מן המעט של חכמי הישיבה בשושלת הדורות במהלך קיום הישיבה: מורו"ר הרב גדליה חיון, מקים ומיסד הישיבה, שנת תצ"ז. שני לו בקודש, מוהר"ר הרב שר שלום שרעבי זיע"א (הרש"ש) תקי"א- תקל"ז (1750). כיהן כהרב החסיד ראש הישיבה, החיד"א, המהרי"ט אלגזי, בן הרש"ש, הרב חזקיהו יצחק (נכד הרש"ש), הרב חיים גאגין, הרב משה חי גאגין, הרב ששון בכר משה (בעל השמן ששון), הרב מסעוד הכהן אלחאדד, הרב אליהו מאני, (נוהג היה הרב הבן איש חי להריץ שאלות לארץ הקודש להרב אליהו מני על מנהגי בית אל לרוב) הרב יצחק אלפיה (מיסד התענית דיבור), הרב מסעוד הכהן אלחאדד, מו"ז הרב שלום הדאיה (בעל שו"ת ודבר שלום שלום וצדק שלום לעם ש"ה לבית אבות), מו"ז הרב עבדיה הדאיה (מחבר שו"ת ישכיל עבדי) שעמד בראש הישיבה בעיר העתיקה לאחר פטירת מו"א, הרב שלום הדאיה בשנת תש"ה.

תש"ח (1948)

שנת תש"ח מלחמת השחרור כשנכבשה העיר העתיקה בירושלים מו"ז דאג להעביר את חכמי הישיבה לעיר החדשה, לבית מדרש מטלון בר"ח אלפנדרי בירושלים. בין הלומדים בעיר החדשה היו: הרב מרדכי עטיה, הרב מרדכי שרעבי, הרב אברהם עדס,ועוד. במשך כעשר שנים למדו חכמי הישיבה בבית המדרש מטלון עד לאותו חזיון לילה שראה: והנה רואה בחלומו את חכמי הישיבה לדורותיה, יושבים בגורן עגולה ומבכים ואומרים: עד מתי תשב ישיבת בית אל אלמנה ואין מושיע לה? ובאותו חזיון לילה, ראה מו"ז את עצמו קם ואומר שיש לו בית ברחוב רש"י 24 בירושלים. ואני מקדיש את גג ביתי לבניית ישיבת המקובלים "בית אל". ואכן כן. בנה את משכן הישיבה החדשה על גג ביתו ברחוב רש"י 24 בירושלים, יד ביד עם בנו מור אבי, הרב שלום מרדכי חיים הדאיה זצוק"ל. ועד עצם היום הזה, עומדת הישיבה באותו מקום בצביונה ובתפארתה. וכמאז לא פסק קול התורה והתפילה מהישיבה. ואדרבא עולה ומוסיפה חיילים לתורה ולעבודה.

הרש"ש בישיבה

י' בשבט, תשי"ח, יום הילולת רבינו הרש"ש זיע"א, היה יום חנוכת הבית. באותו יום חזה מו"ז חזיון לילה נוסף. ובחזיונו רואה את עצמו, מקיף את התיבה כמנהג המקובלים. ורואה זקן אחד שיושב שם על אחד הספסלים בישיבה ומו"ז ניגש אליו ושואלו לשמו? והזקן משיב לו ששמו שלום והוא רוצה להיות השמש בישיבה. ומו"ז שואלו שוב האם אתה הרש"ש? ומשיב לו כן. והמשיך הרש"ש ואמר לו, שמיום היוסדה של הישיבה במשכנה החדש, זה המקום שלי!!

זכתה הישיבה ובין לומדיה בדורות האחרונים נמנים שורה של תלמידי חכמים גדולים. בניהם, הרב מרדכי אליהו זצוק"ל שהיה במשך כמה וכמה שנים הבעל תוקע בישיבה. הרב אברהם הררי רפול, הרב יצחק כדורי זיע"א, הרב יוסף זרוק זצוק"ל ועוד גדולים ורבים.

לאחר פטירת מו"ז עמד בראש הישיבה מו"א הרב שלום מרדכי חיים זצוק"ל במשך 41 שנה. זכה והעמיד תלמידים הרבה ודאג במסירות נפש של ממש, ימים ולילות, שלא תפסיק התורה והתפילה מהמקום אף לא יום אחד, להמשיך ולאחוז בקשר אמיץ עם גדולי וענקי עולם שהיו במקום, ואף הוסיף חיילים בתורת הנגלה והנסתר. מו"ר אבי ע"ה האיץ בי ודרבן אותי לפתוח כולל לתורת הנגלה, בנוסף לישיבה המתנוססת לתפארה. ובחסד ה' עלינו פתחנו כולל לאברכים מצוינים כבר לפני כ- 12 שנה כנדבך נוסף לישיבה המפוארה.

בהווה

כיום בישיבה, בכל כ"ד שעות היממה, נשמע קול התורה הקדושה, מערב עד ערב! ישנו כולל חצות הנושק לכולל היום המתחבר ללימוד הערב עד שעה מאוחרת.וכן מתקיים שיעור גדול בדף היומי בשעות הצהריים. לימוד תורת הנסתר והנגלה, גמר' בבלי ירושלמי והלכה, שמונה שערים של המרח"ו, זוהר ותפילות במשך כל היום ועוד היד נטויה בעזרת ה' ובישועתו.

 

תוכניות עתידיות

עוד רבים האנשים הרוצים להסתופף בישיבתנו, אך המקום צר מלהכיל ומהכרך לא יגונה. רכשנו מבנה סמוך לישיבה, כדי שנוכל להגדיל את הישיבה ולהוסיף עוד מקומות לימוד. ועוד זאת בנוסף לאברכים ורבני הישיבה שאיפתנו להביא ולהוסיף לקיים את הדור הצעיר ולחבר אותו לדורות של ענקי הרוח ולהחדיר להם את הלך הרוח של גדולי עולם הקדמונים ולהאיר באור יקרות דורנו זה בעז"ה.

בישיבה החדשה יוקם בס"ד בית מדרש גדול שיכיל כ- 200 מקומות לצורך ישיבה. בחורים בוגרי ישיבות מצוינים שמוכנים לדרוש מעצמם עמל תורה אמיתי ומיגע, וללכת בדרך מורשת חכמי בית אל לדורותיה במסירות הנפש שלהם למען התורה, אהבת חברים, להיות נושא בעול עם חברו ועוד הרבה שיש ללמוד מגדולי עולם אלו ולשלב אותם עם אברכי הכולל ללימוד הנגלה. שאיפתנו בעז"ה להרחיב את הישיבה(את הקומה הקיימת כבר) ולהרבות עדרים בתורת הקבלה, בשילוב תפילות בכוונות, כך שהאווירה הקבלית והתפילות בכוונות ישפיע על בחורי החמד זה בזה יחדיו יהיו משולבים, אישה אל אחותה והכול יחדיו יהיו תמים.

בקומה התחתונה, חדרי שיעורים. שיעורים לאנשי יגיע כפיים וכדו' שיוכלו לשמוע שיעורים מפי רבני הישיבה והאברכים בגפ"ת דף היומי בבלי וירושלמי (שכבר כיום מתקיים שעור יומי בבבלי וירושלמי) הלכה,מוסר וכן שיעורים לאברכים ת"ח חשובים שרוצים להשתלם בעניינים שלא לומדים אותם בישיבה והם בגדר מת מצווה כגון, הלכות קידוש החודש, הלכות תפילין הלכה למעשה, שימוש ת"ח ועוד.

קומה 1- חדר אוכל לבחורים ואברכים. להפוך את המקום למרכז של תורה ובמיוחד שהמקום עומד במרכז ירושלים,מרכז העולם! בין גאולה לשוק מחנה יהודה, מרחק הליכה מהכותלץ מרכז העולם בטוחני שהשורשים העמוקים של כ- 300 שנה של גדולי וענקי הרוח, והמקום של מרכז העולם, שילוב של שניהם יחדיו יהיה לעזרת כולנו הלומדים, התומכים והמשתדלים בעניין זה. מקום זה בנפשנו הוא ועלינו העבודה לא להרפות. ולהשתדל שיצא דבר זה לאור עולם, להאיר את העולם. גדול יהיה המקום בית ה', מגדלור שיאיר את העולם כולו ויראה לנו מראה דרך, לנו ולדורות הבאים אחרינו בדרך העולה בית אל. שנזכה לעשות הכול לשם שמיים להקים שכינתא מעפרא, ולראות בהיגלות משיח צדקנו ובבניין בית תפארתנו במהרה בימנו אמן.

התחברו לשורשים

ניתנת לכם הזדמנות להתחבר לשושלת ענקי הרוח , גדולי עולם, שלא פסקה דור אחר דור אף לא ליום אחד משנת תצ"ז (1736) זכייה גדולה ממש, עד רבנו הקדוש הרב גדליה חיון מקים ומיסד הישיבה ושני לו בקודש, מורנו ורבנו הרב שר שלום שרעבי הרש"ש הקדוש. "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" ובטוחני שזכותם, וזכות כל הרבנים ששמשו בישיבה תעמוד לכל השותפים בהגדלת והחזקת הישיבה. תעמוד להם, בניהם בנותיהם ולכל יוצאי חלציהם אלף המגן ברוחניות ובגשמיות שפע ענק עד בלי די אמן.

בחפץ ה' זכינו לרכוש את המנה הסמוך לישיבה המבנה נרכש בסך של 850.000$ ועלינו המלכה להביא את המבנה הלכה למעשה.

עליות הבניה תכנון וכל הנלווה עומד על צפי של 2.500.000$ ללא עלות ההחזקה וקיום הישיבה .

אם גם אתה מעוניין להתחבר להיות חלק מישיבת המקובלים בית אל המעטירה יש לך את ההזדמנות,

באפשרותך לרכוש יחידת התחברות אחת או יותר

יונפקו בעזרת ה' 277 יחידות התחברויות כמניין גיל הישיבה עד לשנה זאת שנת תשע"ג (תצ"ז-תשע"ג) מחיר יחידת התחברות תעמוד ע"ס 14.000$ כמניין ראשי הישיבה שכיהנו בה מיום היווסדה ועד עתה

שמות המתחברים יונצחו בקירות הישיבה במקומות מיוחדים לכך תחת כותרת שטר ההתחברות וכמו כן שמותם יכתבו בהנחת יסוד אבן הפינה

בברכת ה' עליכם יחיו

רפאל יהושע יחיאל הדאיה

במו"ר המקובל הרה"ג שלום מרדכי חיים הדאיה זצוק"ל

נכד למו"ז המקובל הרה"ג עבדיה הדאיה זצוק"ל

נין למו"ז המקובל הרב שלום הדאיה זצוק"ל

ראש הישיבה

בע"ה

בעזרת השם ולזיכוי הרבים אנו מעלים שיעורי תורה הנלמדים בכולל מקווים שצפו ותחזרו לראות את השיעורים הבאים 

כמו כן אתם מוזמניםלצטרף אלינו ללימוד בבניין הישיבה ברחוב רש"י 24 עיר הקודש ירושלים

לצפייה בסרט הסבר על הישיבה