תיקונים

עריכת תיקון נפטרים על פי סדר הקבלה על ידיאברכי כולל חצות בישיבת בית אל

תיקון עם תקיעת שופר

תיקון י"גמידות של רחמים ם תקיעות שופר